Stichting Hahnemann Homeopathie

Stichting Hahnemann Homeopathie is in 2002 opgericht en heeft als doel de bekendheid met, en de werkzaamheid van de homeopathie, zoals gegrondvest door Samuel Hahnemann, in de wereld te bevorderen.

Om aan een en ander uitdrukking te geven worden vanuit de Stichting de volgende activiteiten ondernomen:
– Organisatie studiedagen om de bekwaamheid in de ziekteclassificatie te bevorderen.
– Er worden Intervisiedagen georganiseerd en onderling overleg wordt gestimuleerd.
– Onderlinge vervanging bij vakantie en ziekte.
– Onderhouden van een avond en nacht bereikbaarheidsdienst.
– Publicaties, artikelen (o.a. in vakliteratuur), boeken, websites
(www.klassiekehomeopathie.nl, www.skuzzie.nl, www.homeopathieietsvoormij.nl).
– Bevordering van de homeopathie door deel te nemen aan congressen en seminars.
– Het mogelijk maken van stagebegeleiding voor studenten en ervaren homeopaten.
– Het organiseren van bijscholingen in de toepassing van de ziekteclassificatie.
– Verstrekt na een toets een certificaat van bekwaamheid ‘ziekteclassificatie’.
– Het geven van supervisie aan startende homeopaten.
– Het organiseren van een opleiding tot klassiek homeopaat.
– Steunt in haar activiteiten de Nederlandse beroepsvereniging, de NVKH.
– Steunt in haar activiteiten de patiëntenvereniging, de KVHN.

About the Author